Träprodukter

Visar alla 2 resultat

Spel kuber med box
Att spela med kuber utvecklar följande förmågor: syn, taktil förmåga och hörsel, samtidig grepp och precision av handrörelse, statisk balans, rumsorientering, samarbete av ögor och händer, logiskt tänkande, systematisering osv. Vi erbjuder även kuber i målade lådor.